STANDART PROFİLLERİMİZİ GÖR

 

Poliamit ısı yalıtım bariyeri (PA66 GF25%)

Nurlu olarak biz PA66 GF25%, ASA, ABS, PVC gibi farklı materyallerle üretim yapıyoruz ve özellikle PVC materyalinden 300'ün üzerinde farklı geometride profilimiz de mevcut. Ancak poliamit PA 66 GF25% (%25 cam elyaf takviyeli poliamit) malzemeden üretilen ısı yalıtım bariyeri profillerinin önemli avantajları vardır.

Poliamit profillerin doğrusal termal genleşme katsayısı, diğer bir deyişle linear uzama katsayısı, alüminyum profille eşdeğerdir. Dolayısıyla poliamit profil, alüminyum profile kaymayacak şekilde sıkıştırıldığında iç gerilmelere maruz kalmaz. Poliamit materyalin ısı yalıtım bariyeri olarak kullanılmasındaki en önemli avantajlardan biri budur.

İkinci olarak poliamit profillerin yük altında sapma sıcaklığı yüksektir. 200°C sıcaklıkta yaklaşık 15 dakika fırınlandığında bile deformasyon olmamaktadır. Dolayısıyla da rahatlıkla elektostatik toz boyama sonrası fırınlarda sözü edilen sürelerde bekletilebilir.

Üçüncü olarak ise poliamit profiller yangın anında zehirli gazlar yaymazlar. Çevrecidirler.

Bunların yanında poliamit ısı yalıtım bariyerlerinin boyutsal kararlığı ve kimyasallara karşı dayanımı da yüksektir.


Isı yalıtım bariyerlerinin taşınması ve depolanması

Poliamit ısı yalıtım bariyeri profilleri ilk üretildiklerinde kurudur, zamanla ortamdaki nemi absorbe eder. Nem emiliminin miktarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Ortam sıcaklığı

- Ortamdaki bağıl nem

- Depolama süresi

Poliamit profillerin taşıma, depolama ve işleme süreçleri kuru koşullarda, yağmurdan ve güneş ışınlarından korunaklı olarak gerçekleştirilmelidir.

Yüksek sıcaklık ve nem olan hava koşullarında, özellikle yaz mevsiminde, doğru stoklama da yapılsa profiller diğer

mevsimlere göre daha fazla nem absorbe eder.

Profilleri rutubetten korumak boya işlemi sonrası kabarcık problemlerinin en aza indirilmesini sağlar.

Depolamada sıcaklık 15°C ila 20 °C arasında tutulmalıdır.

Bükülme ve eğrilmeleri engellemek için özellikle standarttan uzun profilleri yatay olarak destekleyiniz. Aksi halde kalıcı sarkmalar oluşur.

Profillerin nem çekmesi, depolama koşullarına ve iklim şartlarına bağlı olarak ufak boyut artışlarına ve mekanik özelliklerde değişmelere sebep olur.

Isı bariyerinin alüminyum profile montajı

Alüminyum profillere ısı yalıtım bariyeri montajı 4 aşamada gerçekleşir.

1- Alüminyuma diş açma

2- Bariyerin alüminyum yuvasına geçirilmesi

3- Alüminyumun ısı bariyerine sıkıştırılması

4- Kayma mukavemet testi

Alüminyum profile diş açılması

Alüminyum profillerde ısı yalıtım bariyerlerinin sürüleceği kanallar bulunur. Bu kanallara diş açılması işlemi kayma mukavemetini güçlendirmek amacı ile yapılır. Diş açma işlemi yeterli özende yapılmadığında ısı bariyerleri alüminyum profil kanallarına yeterince sıkışmaz ve rijitlik testinde (shear stress test) kompozit profiller istenen değerlere ulaşamaz. Diş açma makineleri sertleştirilmiş özel 2 diskin alüminyum profil üzerinde yürütülmesi prensibi ile çalışır. Uygun bir diş açma işleminde alüminyum profillerde keskin dişler oluşmalıdır. Böylece plastik ısı bariyeri profilleri ile alüminyum profiller arasında yeterli tutunma sağlanmış olur.

Diş açmada kullanılan diskler periyodik olarak yenilenmelidir. Diş açma öncesinde disklerin alümünyum yuvasıyla düşey ve yatayda doğru olarak hizalandığına emin olunmalıdır.

Soldaki görselde yetersiz diş açmaya örnek görüyorsunuz. Sağda ise keskin dişli alümünyum önerdiğimiz iyi diş açmaya örnektir. İyi diş açma, kayma dayanımını sağlamak açısından çok önemlidir. Unutmayın: Sıkma basıncını arttırmak kötü diş açma işlemini telafi etmez.

 

Isı bariyerlerinin alüminyum profildeki yuvaya sürülmesi ve sıkıştırılması

Isı yalıtım bariyerlerinin alüminyum profillerdeki kanala sürülmesini ve sıkıştırılması gelişmiş makineler sayesinde olur. İyi bir sıkıştırma işlemi için profillerin boyutlarına en uygun ayarlar makinede otomatik yada manuel olarak yapılır. Sıkıştırma işlemi sırasında dönmeler, kırılmalar yaşanmaması için baskı ayarları özenle yapılmış olmalıdır. Dönme, kırılma yada iyi sıkışmama gibi problemlerin sebebi çoğu zaman profile göre doğru ayarlanmamış disklerin oluşturduğu baskıdan kaynaklanmaktadır.

Kayma mukavemeti (rijitlik) testi

Isı bariyerlerinin alüminyum profillere tutunması kayma mukavemeti testi (shear test) ile ölçülür. EN 14024 standardı bununla ilgili gereklilikleri belirler. Kayma direnci yüksek bir kompozit (ısı yalıtım bariyeriyle birleştirilmiş) alüminyum profilin teşkil edilmesine farklı faktörler katkı sağlar. Bunların en başında iyi bir diş açma gelir. Bazı poliamit ısı yalıtım bariyerlerinde misina uygulaması görürsünüz. Bu misinanın kayma mukavemetine önemli bir katkısı yoktur. Aynı şekilde iyi diş açma gerçekleştirilmemiş bir alüminyum profili daha çok sıkarak kayma mukavemetini arttırmak da mümkün değildir. En önemlisi iyi bir diş açmanın gerçekleşmiş olmasıdır. 

Poliamit ısı yalıtım bariyerlerinin boyanması ve fırında bekletilmesi

Poliamit ısı yalıtım bariyerlerinin en önemli özelliklerinden biri, elektrostatik toz boyama işleminin son aşaması olan fırınlama işlemine tabi tutulabilmesidir. Kompozit (ısı yalıtım bariyeri takılmış) profillerin 180°C - 200°C sıcaklığı ve 20 dakikayı aşmayacak şekilde fırınlanması gerekir. Bu sınır aşılırsa profillerin kararlılığı garanti edilmez. Yine bu sürenin aşılması halinde ısı yalıtım bariyerleri üzerinde baloncuk görülme ihtimali de artar. Ayrıca sarkmaları önlemek amacıyla yatay üretim bantlarında profiller ortadan da desteklenmelidir.

Alüminyum pencere ve cephelerde ısı yalıtımını iyileştirme

Alüminyum pencere ve cephe sistemi geliştiren firmalar ısı yalıtımına ilişkin esasları dikkate alarak daha iyi ısı yalıtımı sağlayan sistemler sunmak amacıyla farklı ısı yalıtım bariyerleri seçme yada kendilerine özel bir profil tasarlama yolunu seçerler. Bu esasları anlamak için önce ısının yayılma yollarını bilmemiz gerekiyor. 

Isının bir maddeden diğerine aktarılması 3 farklı yolla gerçekleşir: İletim, ışınım ve taşınım.

İletken maddelerin ısıyı doğrudan bir taraftan diğerine iletmesi, yani ısı köprüsü vazifesi görmesi durumuna ısının iletimi denir. Isı yalıtım bariyeri plastikleri kullanmanın en temel görevi ısının metal profiller aracılığıyla doğrudan iletimini engellemektir. Bu açıdan ortamda ısı yalıtımı aranan her uygulamada mutlaka ısı yalıtımlı alüminyum profiller kullanılmaktadır. Yine aynı sebepten ısı yalıtım bariyeri olarak 14.8mm yerine 24mm yada 34mm gibi yüksekliklerde profiller seçmenin sebebi de ısının iletim yoluyla transferini asgari düzeye çekmektir. Çünkü profilin ince ve uzun olması ısının diğer tarafa daha zor geçmesini sağlar. 

İyi tasarlanan bir alüminyum pencere ve cephe sisteminde termal boşluk ısının geçiş yönüne göre yani bir pencere için yatayda, bir ışıklık için düşeyde geniş olmalıdır. Bu da profil yüksekliği daha fazla olan ısı yalıtım bariyeri profilleri ile gerçekleştirilir. Isı yalıtım bariyeri ne kadar uzun olursa yalıtım boşluğu genişliği de o kadar fazla ve yalıtım o kadar iyi olur.

Isının taşınım yoluyla transferi ise ısının sıvı ve gazlar içinde geçişini ifade eder. Bu da alüminyum sistem tasarımında önemli bir noktadır. Isı yalıtım bariyerleri ile termal boşluk yaratıldığını söylemiştik. Bu boşluk çok büyük olduğunda havanın içeride dolaşması ve ısıyı taşıması kolaylaşacaktır. Bu sebeple uzun ısı yalıtım bariyeri profilleri kullanıldığında boşluğu bölümlere ayırmak amacıyla profiller üzerinde bayraklar kullanılır. Yalıtım boşluğu 24mm üzerine çıktığında ısı yalıtım bariyeri profilleri üzerine termal bayraklar eklenerek ısının taşınım yolu ile transferi engellenir. Aynı şekilde odacıklı (boşluklu) ısı yalıtım bariyeri profillerimizde boşlukların bölümlere ayrılmış olması da ısının taşınım yoluyla transferini en aza indirir.

 

Ürünlerimizden bazıları:

14.8mm poliamit ısı yalıtım bariyerleri

24mm poliamit ısı yalıtım bariyerleri

34mm poliamit ısı yalıtım bariyerleri